Konferencja

Zasady zgłaszania wystąpień

Zgodnie z przyjętymi zasadami jedna osoba OBECNA na Konferencji ma prawo prezentować maksymalnie dwa wystąpienia, bez względu na formę, niezależnie od tego czy jest pierwszym autorem czy współautorem.
Do limitu dwóch wystąpień nie zalicza się: wykładu plenarnego, udziału w dyskusji panelowej, udziału w sympozjum w roli przewodniczącego.

 

Streszczenie wystąpienia wprowadzać należy w momencie rejestracji na Kongres
www.psychosomatyka.ug.edu.pl

 

Streszczenie referatu/plakatu
Optymalna długość streszczenia wystąpienia to max 200 słów
Streszczenie powinno zawierać:

  • Podstawy teoretyczne
  • Procedurę badania
  • Wyniki
  • Wnioski

 

Streszczenie warsztatu
Optymalna długość streszczenia wystąpienia to 200 słów
Streszczenie powinno zawierać:

  • Podstawy teoretyczne
  • Cele i sposoby ich realizacji
  • Określenie grupy odbiorców warsztatu [liczba odbiorców, wymagania dodatkowe]

 

Czas trwania referatu 15-20 min – w zależności od liczby referatów w sesji/sympozjum
Czas trwania warsztatu 90-120 min
Wymiary plakatu do 70 x 100 cm (pionowo)