Konferencja

Terminy i opłaty

Termin nadsyłania propozycji wystąpień: 15 marca 2018.Opłata konferencyjna w I terminie, który wyznaczony jest do 31 marca 2018 wynosi:

  • 350 zł
  • 250 zł dla członków Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
  • 250 zł dla doktorantówW drugim terminie (od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2018) opłata konferencyjna wzrasta o 50 zł.Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:
Bank PKO SA IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

z dopiskiem: k 778.Osoby, które dokonują wpłaty z osobistego konta proszone są o podanie danych do faktury: nazwa miejsca pracy, adres, NIP.Brak wpłaty do 26.04.2018 r. jest równoznaczny z rezygnacją czynnego udziału w Konferencji