Konferencja

Zasady zgłaszania Sympozjum

Warunkiem organizacji sympozjum o jest udział minimum 5 osób, reprezentujących co najmniej trzy ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych wystąpień. Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez wskazanie Organizatora i sympozjum.