Konferencja

Komitet Naukowy

prof. Mariola Bidzan - przewodnicząca

prof. Michał Harciarek

prof. Zygfryd Juczyński

prof. Agnieszka Kulik

prof. Małgorzata Lipowska

prof. Mariusz Lipowski

prof. Nina Ogińska-Bulik

prof. Henryk Olszewski

prof. Bohdan Wasiliewski